Project omschrijving

Door de werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk

Actualiteit: Trouw 16 december 2019 Klimaattop Madrid faalde, wat nu?
Op de klimaattop in Madrid is wel een akkoord bereikt, maar toch is de uitslag teleurstellend, omdat het niet is gelukt om tot overeenstemming te komen over de spelregels van het Parijsakkoord. “Er zijn landen die klimaatbeleid niet serieus willen gaan uitoefenen en via slappe rekenregels alle vrijheid willen houden om boterzachte klimaatregelen te laten meetellen als milieuprestatie”, aldus Bas Eickhout, delegatieleider van de Europese Unie in Madrid. Volgend jaar wordt op de klimaattop in Glasgow van landen gevraagd om nieuwe scherpere emissiedoelen in te dienen, maar het is de vraag of dat gaat lukken, gelet op het resultaat van Madrid. Maar het moet daar wel gebeuren.  Enkele lichtpuntjes: Europa heeft een grote stap gezet met zijn Green Deal met het doel de klimaatambities verder op te schroeven en de jeugd roert zich wereldwijd.

Relevantie
Er bestaat nog steeds een groot gat tussen de doelstelling van het Parijsakkoord en de mondiale aanpak van het klimaatprobleem. Het probleem zit in het uitonderhandelen van artikel 6: de handel van (oude) CO2 rechten. Juist door de uitstoot van broeikasgassen is het klimaat dusdanig ontwricht dat sommige delen van de wereld worden getroffen door hevige regenval met overstromingen tot gevolg of door grote droogte. Ook de stijging van de zeespiegel gaat sneller dan verwacht. Het is van het allergrootste belang dat een wereldwijde aanpak van de opwarming van de aarde ten gevolge van die uitstoot met grote voortvarendheid wordt aangepakt. Het is schrijnend te moeten vaststellen dat enkele landen minder aandacht hebben voor milieuzorg en hun economische belangen laten prevaleren boven het mondiale belang van de klimaatverandering.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“De onderling afhankelijk verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te programmeren, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van bos- en zee hulpbronnen te bevorderen, voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.”

Voorbede

Goede God, geef wijsheid en inzicht aan regeringsleiders en klimaatsceptici, dat zij beseffen dat respectloos omgaan met de Schepping onze naasten beschadigt en de vrede ondermijnt. Dat ook zij zich verantwoordelijk weten voor het voortbestaan van uw schepping en bezorgd worden voor generaties die na ons komen. Laat ons bidden.