Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/Actualiteit
Het lesboek dicht, de tuin, het lab of de wei in.De vier winnaars van een jaarlijkse verkiezing voor Duurzame Docenten verweven milieu en natuur moeiteloos in hun lessen. We maakten sensoren in de bijenkast.

Relevantie
Op een paar minuten lopen van school hebben we een tuin van 2500 vierkante meter. Studenten onderzoeken of de schillen van de cassave kunnen dienen als bindmiddel. Veldbonenpasta maken, grutto’s speuren in het weiland. De Duurzame Docenten van dit schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaat.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Ecologie in het dagelijks leven.
Bewonderenswaardig zijn de creativiteit en de edelmoedigheid van mensen en groepen die in staat zijn de beperkingen van het milieu te overstijgen door de negatieve effecten van de omgeving te wijzigen en te leren hun leven richting te geven. Als alles met elkaar verbonden is, dan heeft ook de gezondheid van de instellingen van een samenleving gevolgen voor het milieu en voor de levenskwaliteit”.

Voorbede

Goede God laten we bidden voor Duurzame Docenten die zo’n grote inspiratiebron zijn voor de leerlingen en studenten die zij bewust maken voor natuur, milieu en leefomgeving.

Laat ons bidden