Project omschrijving

Door de werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit:
De verontreiniging van de Rijn met chemische stoffen moet binnen 20 jaar met een derde zijn teruggedrongen. “Het behoud van vertrouwen in kraanwater is van groot belang.”, aldus de kop van Trouw van 14 februari 2020. Vooral de vervuiling met medicijnresten en bestrijdingsmiddelen van de landbouw is een zorg voor de landen waar de rivier doorheen stroomt. Daardoor krijgen vooral drinkwaterbedrijven problemen met vervuild rivierwater. Door toenemend medicijngebruik, mede door de vergrijzing van de Europese bevolking, worden in het Rijnwater veel farmaceutische stoffen aangetroffen, die bij rioolwaterzuiveringen niet of onvoldoende uit het afvalwater worden gefilterd. Ook door grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen verslechtert de waterkwaliteit.
In het Rijnstroomgebied zijn 61 miljoen mensen mede afhankelijk van water uit de Rijn voor de productie van drinkwater. Ook Nederland produceert voor miljoenen inwoners leidingwater uit de Rijn.

Relevantie:
Het behoud van het vertrouwen in kraanwater is van groot belang. Wij hebben de plicht om ook voor volgende generaties veilig drinkwater te kunnen leveren.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Schoon drinkwater is een kwestie van primair belang, omdat het onmisbaar is voor het menselijk leven en om ecosystemen van land en water te handhaven. De toegang tot veilig drinkwater is een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens. Zonder veilig drinkwater kan de mens niet overleven en daarom is de beschikbaarheid van water voorwaarde voor de andere rechten van de mens”.

Voorbede:

Goede God, schenk uw licht aan alle betrokken overheden en producenten van chemische stoffen. Dat zij gezamenlijk de bereidheid hebben de vervuiling van het Rijnwater terug te dringen en te streven naar behoud van veilig en schoon drinkwater.

Laat ons bidden..