Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andriesparochie Leersum

Actualiteit
De Revolutie ven Onderop.

Relevantie
Experts proberen vat te krijgen op de Groene Burgerbeweging. Een Megaklus, omdat er zoveel opbloeit. Over een ding zijn ze het eens, hoe klein een project ook is, het kan bijdragen aan een grote verandering. Lokale initiatieven leiden vaak tot herontdekking van Solidariteit.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Opvoeden en Bondgenootschap tussen Mensheid en Milieu.
Aangezien alles nauw met elkaar verbonden is en de huidige problemen vragen rekening te houden met alle factoren van de wereldcrisis, stel ik voor dat we stilstaan bij de verschillende aspecten van de integrale ecologie, waarin de menselijke en sociale dimensies duidelijk moeten opgenomen zijn.

Voorbede
Goede God, mogen de mensen zich meer en meer verbonden gaan voelen om zo samen te werken aan de opbouw van een mooi en gezond milieu. Laat ons bidden.