Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding/Actualiteit:
“Laat de kinderen vrij ademen”. Dat is de campagne die het Longfonds in de week van 17 t/m 22 mei start om zoveel mogelijk geld in te zamelen met het doel kansrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. In de campagne staan de longen van kinderen centraal. Astma is de grootste chronische kinderziekte en dat heeft grote invloed op het leven van kinderen. Elke dag belanden zeven kinderen stikbenauwd in het ziekenhuis. Luchtvervuiling leidt jaarlijks tot 400.000 vroegtijdige overlijdens in de EU (Dagblad Trouw van 14 mei 2021). Dat aantal zou in 2030 met 55 procent moeten zijn gedaald. De Wereldgezondheidsorganisaties presenteert deze zomer nieuwe aanbevelingen om luchtvervuiling aan te pakken. 

Relevantie:
Luchtvervuiling is vaak een onzichtbaar probleem. De lucht kan mooi blauw zijn als de zon schijnt, maar toch kunnen de concentraties vervuilende stoffen ruim boven de normen voor gezonde lucht zijn. Door minder luchtvervuiling te veroorzaken kunnen we ervoor zorgen dat de lucht gezonder wordt. De belangrijkste manier om onze eigen bijdrage aan luchtvervuiling te verminderen is door verandering van ons eigen gedrag, onze eigen levensstijl.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Blootstelling aan atmosferische vervuiling brengt een breed spectrum aan uitwerkingen voort op de gezondheid in het bijzonder van de armen en veroorzaken miljoenen gevallen van voortijdig overlijden’.

Voorbede:

Wij bidden voor meer bewustwording van de risico’s van luchtvervuiling en laat ons verantwoord en zorgvuldig met de lucht die ons omringt omgaan door haar zo min mogelijk te vervuilen.

Laat ons bidden.