Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Bomen helpen boeren. Agroforestry, een combinatie van landbouw en bosbouw heeft volgens landbouwkundigen de toekomst en kan helpen stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen. Er zijn honderden combinaties mogelijk.

Relevantie
We staan in Nederland met ons allen voor de grote uitdaging om de voedselproductie duurzamer te maken. Dit vraagt in de hele voedselketen, van grond tot mond, om een andere manier van denken. Agroforestry is een voorbeeld van creatief denken om het systeem te veranderen. Het laat zien dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Het is hoopgevend dat steeds meer (jonge) mensen zich hiervoor interesseren.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
In de landen die de grootste veranderingen in consumptiegewoonten zouden moeten tot stand brengen, hebben de jongeren een nieuwe ecologische gevoeligheid en een edelmoedige geest. Sommigen van hen vechten op bewonderingswaardige wijze voor de bescherming van het milieu.

Voorbede
Goede God, wij bidden voor politici, boeren en consumenten, dat zij openstaan voor de samenhangen in uw schepping en de moed en creativiteit hebben om de voedselproductie daarop af te stemmen.