Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Een nieuw kabinet zou een Outbreak Management Team voor het klimaat moeten instellen, vindt een groep wetenschappers en onderzoekers. Ze zijn vast begonnen, er ligt een eerste advies van het klimaatcrisis Beleid Team (Trouw 16 april 2021).

Relevantie
Het team bestaat uit experts op verschillende terreinen en brengt elke maand ongevraagd advies uit aan de overheid. Op deze manier bereikt kennis de overheid snel en wordt helder hoe maatregelen met elkaar samenhangen. Dit is nodig want het klimaatbeleid gaat nu niet hard genoeg en het bestaat uit een hele reeks losse afspraken, die te weinig verband met elkaar hebben.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Op grond van de hoeveelheid en de verscheidenheid van de elementen waarmee men rekening moet houden, wordt het op het ogenblik dat men het effect op het milieu van de concrete activiteit van een onderneming bepaalt, onontbeerlijk onderzoekers een permanente rol te geven en hun interactie te vergemakkelijken met een brede academische vrijheid.

Voorbede
Goede God wij vragen U, zendt Uw geest over wetenschappers, onderzoekers, leiders, plannenmakers en beslissers dat zij in harmonie mogen samenwerken voor het behoud van een leefbare wereld, uw schepping die u aan ons heeft toevertrouwd.