Project omschrijving

Aanleiding/actualiteit
Na vier jaar ontkennen van klimaatverandering en subsidiëren van de uitgespeelde kolenindustrie onder de vorige president Donald Trump, is het ons niet gelukt alternatief wereldleiderschap te tonen op het meest cruciale thema van deze tijd : de klimaatcrisis.

Relevantie
Nederland subsidieert de fossiele industrie met miljarden, in plaats van de transitie naar een toonaangevende duurzame economie te versnellen. Als klimaat geen topprioriteit krijgt, is Nederland straks niet langer relevant. Wat gaat een nieuw kabinet doen om Nederland tot speler van wereldformaat in klimaatoplossingen te maken? Wie belt Biden?

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Om de  wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om  de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag nodig”.

Voorbede

Laat ons bidden voor wereldleiders, die initiatief tonen om internationale samenwerking te bevorderen en de ernstige problemen van de klimaatcrisis aan te pakken. Laat ons bidden.