Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Een kop in de krant ‘Duizenden families verjaagd voor project van Nederlandse bedrijven’, (Trouw 20-1-2020)

Relevantie
Het zijn vaak arme en kwetsbare mensen die moeten wijken voor de macht en het geweld van de rijken (mensen en bedrijven). In het artikel van Trouw gaat het om drieduizend families die met geweld uit hun huizen werden verjaagd om plaats te maken voor een stadsontwikkelingsproject voor de kust van de hoofdstad Luanda (Angola). Zij kregen geen compensatie of een nieuwe woning en leven nu onder erbarmelijke omstandigheden. Een aantal Nederlandse bedrijven werken in dit project samen met de van corruptie verdachte Isabel dos Santos, de dochter van de voormalige president van Angola. Experts verwijten de bedrijven dat ze te weinig onderzoek hebben gedaan naar de ‘ins and outs’ van dit project. “Deze partijen moeten nu hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat de verdreven bewoners afdoende worden gecompenseerd. Doen ze dat niet, dan dragen ze zelf bij aan de schending van mensenrechten.”

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
In de huidige situatie van de wereld, waar men zoveel ongerechtigheid tegenkomt en het aantal mensen dat terzijde wordt geschoven, beroofd van de fundamentele mensenrechten, steeds meer toeneemt, verandert het beginsel van het algemeen welzijn onmiddellijk als logische en onvermijdelijke consequentie in een oproep tot solidariteit en een voorkeursoptie voor de allerarmsten.

Voorbede
We bidden voor alle mensen die moeten wijken voor het geweld van de rijken en machtigen. Dat zij een nieuwe plek krijgen en hulp mogen ontvangen om hun leven opnieuw op te bouwen. We bidden ook voor hen die alleen maar voordeel zoeken ten koste van de armen en de natuur. Raak hun harten aan en open hun ogen.