Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp

Aanleiding/Actualiteit
Export van een deel van onze voedselproductie naar het buitenland. Economisch belang staat daarbij voorop, terwijl de aandacht zou moeten uitgaan naar lokale projecten en subsidies voor duurzame initiatieven.

Relevantie
We moeten onze samenleving omvormen tot duurzame economieën, dat betekent minder consumptie, andere vormen van landbouw, lokale productie en duurzame visserij.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Een technologische en economische ontwikkeling die geen betere wereld en een integraal hogere kwaliteit van leven achterlaat, kan niet als vooruitgang worden beschouwd. Anderzijds gaat vaak de werkelijke kwaliteit van leven van de mensen achteruit- door de verslechtering van het milieu, de lage kwaliteit van de voedingsmiddelen of het uitgeput raken van enkele hulpbronnen- in de context van een groei van de economie.

Voorbede
Laat ons inzien dat de aarde snakt naar adem en snel uitgeput raakt, maar dat wij leven van deze aarde en dat wij daarom inzien zorg te hebben voor haar behoud. Laat ons bidden.