Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Vanaf 1 juli 2021 komt er statiegeld op kleine plastic flesjes en vanaf 31 december ook op blikjes. Dat zal een enorm verschil gaan maken op de hoeveelheid zwerfafval.

Relevantie
De afgelopen decennia ontdekten we hoe gemakkelijk en vooral goedkoop plastic was. Overal waar dat kon werd gebruik gemaakt van plastic. Met alle gevolgen van dien, want plastic bleek ontzettend schadelijk voor het milieu en nu zitten we met een plasticprobleem.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Men dient ook te denken aan de vervuiling die wordt veroorzaakt door afval; huisafval, sloopafval, klinisch, elektronisch en industrieel afval, giftig en radioactief afval. De aarde lijkt steeds meer op een immense opslagplaats van vuilnis. Vaak neemt men maatregelen, wanneer de veroorzaakte effecten onomkeerbaar zijn voor de gezondheid van mens en dier.”

Voorbede

Bidden we om mensen die zich geroepen voelen, woorden om te zetten in daden en zelf op pad gaan om de vervuiling in eigen omgeving tegen te gaan. Laat ons bidden.