Project omschrijving

door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum


Aanleiding/Actualiteit
Onze dieren in de veehouderij zitten aan de grens. Dierenwelzijn: Waarom horen we in de huidige stikstofcrisis alarmerende verhalen over de toekomst van boerenbedrijven, maar niets over wat goed zou zijn voor koeien of varkens? Omdat de behoeftes van het dier uit beeld zijn geraakt, zegt scheidende hoogleraar Elsbeth Stassen.

Relevantie
Stassen ziet een uitweg die simpel klinkt, maar die vraagt om fundamentele verandering: Stel de behoefte van het dier centraal. Het zijn wezens met een bewustzijn, ze kunnen plezier en pijn hebben. het verschil tussen mens en dier is niet zo groot. Dieren zijn beslist geen dingen. De vraag is: Wat verstaan we precies onder welzijn voor de dieren? Als je kijkt naar het puur biologisch functioneren van het dier en naar de afwezigheid van ziekte, is er veel verbeterd. Kijk je vervolgens ook naar stress en naar de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen, dan is het dier meestal slechter af dan vroeger. Onze dieren zitten aan hun grens. En het veehouderijsysteem dus ook.

Uit de encycliek Laudato Sí Van Paus Franciscus ( Geprezen zijt Gij)
Het principe van het algemeen welzijn. Integrale ecologie is niet te scheiden van het begrip van algemeen welzijn, een principe dat een centrale en een makende rol speelt in de sociale ethiek. Het is “het geheel van omstandigheden van het sociale leven die mogelijk maken dat zowel groepen als elk van hun leden op de meest volwaardige en gemakkelijke manier hun voltooiing bereiken”.

Voorbede

Laten we bidden voor de mensen die zich inzetten voor het algemeen welzijn van de dieren waardoor de behoeften van de dieren meer in beeld komen. Laat ons bidden.