Project omschrijving

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Actualiteit/aanleiding 

Trouw 2 juli 2020: ‘Duurzaam jong en toonaangevend’
Jongeren van eigen onderneming tot posities bij de VN. Nederlandse jongeren die zich bezighouden met duurzaamheid zitten bepaald niet stil. Een lijst van honderd van deze jongeren, de Duurzame Jonge 100, is in juli 2020 al voor de zevende keer gepresenteerd. De jury heeft van de 355 inzendingen er 100 geselecteerd, waarbij wordt gekeken naar hoe innovatief hun ideeën zijn, hoeveel impact ze kunnen maken en of ze inspirerend zijn voor ­anderen.

Relevantie
De innovatieve ideeën hebben alle te maken met duurzaamheid. Zo is er een groep studenten die een apparaat ontwikkelt dat gekoppeld wordt aan een kassasysteem in winkels, zodat in de toekomst kan worden overgegaan op de digitale bon, in plaats van een papieren bonnetje.

Een andere innovatief initiatief is een idee van een jonge vrouw om ook de natuur rechtspersoonlijkheid te geven. Haar focus ligt om te beginnen op het Waddengebied. Die natuurrechten moeten dan worden vertegenwoordigd door een onafhankelijk bestuursorgaan, waar verschillende partijen in zitten die iets te maken hebben met het Waddengebied. Als dat lukt, kan er worden uitgebreid naar de Noordzee, IJsselmeer en andere natuurgebieden. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een stuk bos of water ‘iemand kan aanklagen’.

Uit de encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus ( Geprezen zijt Gij)

“De noodzaak om arbeid te beschermen”
“Bij elke benadering van een integrale ecologie, die de mens niet uitsluit, is het noodzakelijk om rekening te houden met de waarde van arbeid, zoals die met grote wijsheid uitgelegd werd door Johannes Paulus II in zijn encycliek ‘Laborem exercens’ (Over de menselijke arbeid).De menselijke tussenkomst die behoedzaam omgaat met de ontwikkeling van het geschapene is de beste manier om er zorg voor te dragen. Deze houding houdt in dat men zichzelf beschouwt als een medewerker van God en dat men helpt om de mogelijkheden die God in de dingen heeft gelegd aan het licht te brengen”.

 

Voorbede

Goede God wij bidden voor de jongeren, dat zij de kracht blijven ontvangen om hun vernieuwende inspiraties voor een betere wereld te kunnen blijven doorgeven.

Laat ons bidden.