Project omschrijving

Schriftlezingen: Ezechiël 18:25-28 en Mattheüs 21:28-32

De joodse ballingen in Babylon gebruiken een spreekwoord waarin de schuld voor de ballingschap in de schoenen van hun voorgeslacht wordt geschoven (Ezech. 18:2). Het voorgeslacht, dat is de zondebok! Maar heel revolutionair doorbreekt de profeet – als woordvoerder Gods – deze afschuifhouding en zegt: Neen zo werkt ‘t niet. Er is geen erfstraf waarbij je moet boeten voor wat je voorvaderen vroeger gedaan hebben. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk. En jij wordt ook niet vastgepind op wat je vroeger gedaan hebt! En er is alle ruimte “om tot inzicht te komen”, alle ruimte voor “bekering”, voor “bij nader inzicht’. God is grootmoedig tegenover zondaars – anders zouden ze vertwijfelen. Je wordt niet beoordeeld op wat je voor je ommekeer gedaan zou hebben. Is dat krom zoals het praatje gaat? Of juist recht door zee?

Het evangelie vertelt van een vader met twee zonen. Van begin af aan is duidelijk dat deze vader voor Vader God staat. Dat blijkt uit vers 31, dat het Koninkrijk van God in het vizier heeft en ook uit “de wil van de vader” die de zin uit het Onze Vader – “uw wil geschiede” – oproept en ook omdat (zie BLOG 3) de profeten eerst ‘neen’ en pas in tweede instantie ‘ja’ zeiden op Gods roep. Beide zoons worden naar de wijngaard gestuurd. De eerste (de oudste? Dus Israël – zie Jes. 5:7 – dat de oudste rechten heeft, vgl. Rom. 9:4 vv.) wordt naar de wijngaard gestuurd. Hij zegt: “Neen, dat doe ik niet”, maar gaat later toch. De tweede zegt “Ja, ok”, maar doet ‘nee’. De eersten zijn de jaknikkers,  maar ondertussen! Zeggen wel ‘ja’ , maar doen het niet. Ook niet in tweede instantie! Vastgeroest en gehecht aan het pluche als ze zijn. Ja inderdaad, Jezus pakt hen stevig aan. Het woord hysteron = ‘later’ ( “nadat ge dit had gezien” is bij ons verduidelijkt!) is een barmhartig woord. Het geeft ruimte; die vertraging is vaak nodig om tot ander inzicht te komen. En God is niet van ’t flitsvonnis; Hij straft niet onmiddellijk. Hij wil mensen niet veroordelen, wil ze niet kwijt. Hij wil juist iedereen voor zich winnen. Daarom zegt hij dat hoeren en tollenaars hen zullen voorgaan in het rijk de hemelen, niet dat zij er in plaats van hen zullen zijn. In dat ‘later’ zit Gods geduld.

“De enige die je nooit moet schieten is de zondebok. Dan ben je verantwoordelijk voor je eigen falen Dan heb je niemand meer aan wie je je mislukkingen kunt toeschrijven “ (Rik Torfs)

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.