Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Bosbouw, rooien, kappen, hakken en zagen. Echt monumentale bomen zijn er in Nederland nauwelijks. Op tal van plaatsen komen burgers in geweer tegen houtkap. Het rooien van stukken zo groot als voetbalvelden is niet meer van deze tijd. Een vallende tak kan het lot bezegelen van een hele rij trotse populieren.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudate Si’ (Geprezen zijt Gij)
De ecologie bestudeert de relatie tussen de levende organismen en de omgeving waarin zij zich ontwikkelen. Zij vereist ook stil te blijven staan om na te denken. Het is niet overbodig nogmaals met klem naar voren te brengen dat alles met elkaar in verbinding staat.

Voorbede
Goede God wij bidden voor de mensen die nadenken over het behoud van onze bomen en de juiste opdrachten te geven om te handelen met zo min mogelijk schade. Laat ons bidden.