Project omschrijving

Door de werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit:
“De Amazone staat in brand.” De vernietiging van het grootste tropische regenwoud ter wereld neemt alarmerende vormen aan, zo bleek (onlangs weer eens) uit uitzendingen van Zembla en dagblad Trouw van 21 december en het journaal van 22 december 2019.  Eén van de belangrijkste oorzaken is de teelt van soja en de daarmee samenhangende grootschalige ontbossing van het Amazonegebied. Dit heeft niet alleen desastreuze gevolgen voor de inheemse bevolking die verjaagd wordt, maar ook voor de natuur, tal van diersoorten en het klimaat.  Tienduizenden hectares oerwoud maken plaats voor wegen, spoorlijnen en havens Ook het regenwoud van Kalimantan (Indonesië) wordt in rap tempo gekapt of verbrand ten behoeve van de palmolieplantages. Het wordt hoog tijd dat Europa zelf in actie komt tegen wereldwijde ontbossing en mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard gaan. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een petitie ontvangen met ruim 80.000 oproepen voor een Europese bossenwet, die duurzaamheidseisen stelt aan producten als vlees, soja, palmolie en cacao die op de Europese markt worden verhandeld.

Relevantie
De sojateelt is zeer schadelijk voor het milieu. Zo schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) dat deze agricultuur een verwoestende impact heeft op allerlei ecosystemen. De Europese Unie is wereldwijd een van de topimporteurs van soja en palmolie uit landbouwgebieden waarvoor vaak bos is platgebrand. Samen zijn de EU-lidstaten verantwoordelijk voor 36 procent van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Nederland heeft, als grootste importeur en doorvoerhaven van soja, een belangrijke verantwoordelijkheid om ontbossing te stoppen. Een krachtige Europese bossenwet verplicht bedrijven om niet meer betrokken te zijn bij ontbossing.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Een nuchtere kijk op de realiteit laat ons zien dat het menselijk ingrijpen, vaak ten dienste van het geld en de consumptie, in werkelijkheid ervoor zorgt dat de aarde waarop wij leven, minder rijk en mooi wordt, steeds meer begrensd en grijs, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van de technologie en het aanbod voor de consumptie onbegrensd blijft toenemen. Zo lijkt het dat wij ons wijsmaken een onherhaalbare en niet terug te krijgen schoonheid te kunnen vervangen door een andere, door ons geschapen.”

Voorbede

Laten wij bidden dat regeringsleiders en multinationals die zich bezig houden met de teelt van soja en palmolie in tropische regenwouden inzien, dat rijkdom en geld niet de hoogste waarden zijn waarnaar wij zouden moeten streven. Wij vragen U: verlos ons van die eenzijdige gerichtheid op geld en laat ons voorrang geven aan de gezamenlijke belangen van alle schepselen om zo de aarde in stand te houden. Laat ons bidden.