Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Artikel in de krant over het ontwikkelen van een  duurzaam voedselsysteem door middel van kringlooplandbouw.

Relevantie
Onderzoekers pleiten voor een Nederlandse landbouw waarbij alle gewassen gegeten worden door de Nederlandse mensen , zodat deze gewassen niet gebruikt worden als veevoer, want 40% van de Nederlandse akkerbouw is voor veevoer bestemd.

Uit de encycliek van paus Franciscus “Laudato sí” (Geprezen zijt Gij)
“De verwoesting van het menselijk milieu is iets zeer ernstigs, niet alleen omdat God de wereld aan de mens heeft toevertrouwd, maar omdat het menselijk leven zelf een gave is die tegen de verschillende vormen van verval moet worden beschermd. Ieder streven om voor de wereld te zorgen en haar te verbeteren vraagt om een diepgaande verandering van “de levensstijl, van de productie- en consumptie modellen, van de gevestigde machtsstructuren die nu de maatschappijen beheersen”.

Voorbede
Laat ons bidden voor inspirerende mensen, die het voortouw nemen om ons te laten inzien dat kringlooplandbouw de weg naar een duurzame toekomst is.

Laat ons bidden.