Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit Trouw 7 juni 2019: School met een groene vlag
“Houd het heel praktisch als je duurzaamheid in de klas wilt behandelen, is het advies van de duurzame docent van het jaar, Henk Veurink. Hij maakte van zijn school een ‘Eco-school’. “Drie jaar geleden verbaasde een leerling zich erover dat al het plastic in de gewone prullenbakken werd gegooid”, vertelt docent Henk Veurink. De leerling droeg het aan als onderwerp voor een van Veurinks projectlessen over duurzaamheid. Eerst kwam er een bak in de klas bij met een oranje deksel voor plastic, daarna kwam het idee voor een soort centrale afvalstraat in de school. Alle kleine prullenbakken de klassen en werkruimtes uit, onder het motto ‘Breng je afval’. Ook ideeën op gebied van waterverspilling werden op die school uitgevoerd. En zo zijn er op vele scholen, ook op basisscholen, allerlei duurzaamheidsprojecten opgezet om de jeugd duurzaam bewustzijn en gedragsverandering bij te brengen.

Relevantie
Om jongeren daadwerkelijk fakkeldragers voor een duurzame toekomst te laten zijn, zoals Ban Ki-moon jaren geleden hoopvol uitsprak, is nog veel nodig. Het goede nieuws is dat jongeren wel vinden dat duurzaamheid een belangrijke uitdaging is voor onze samenleving. We hopen dat ze er ook naar gaan handelen.  Daar is een gezamenlijke inspanning en samenwerking voor nodig in en tussen gezinnen, scholen, media, organisaties en instellingen, verenigingen, bedrijfsleven, politiek en kerken.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Er zijn verschillende terreinen van opvoeding: school, gezin, communicatiemiddelen, catechese en andere. Een goede schoolopvoeding in de jeugd en de adolescentie zaait wat het hele leven lang vruchten kan voortbrengen. Maar ik wil het centrale belang van het gezin onderstrepen, omdat “het de plaats is waar het leven, dat een gave van God is, op passende wijze kan worden ontvangen”.
“In het gezin worden de eerste gewoonten van liefde en zorg voor het leven aangekweekt, zoals bijvoorbeeld een juist gebruik van de dingen, orde en netheid, respect voor het lokale ecosysteem en de bescherming van alle schepselen”.

Voorbede
Goede God, wij bidden voor de jongeren dat ook zij de hand aan de ploeg slaan en zich verantwoordelijk weten voor het voortbestaan van uw schepping; dat zij daadwerkelijk fakkeldragers mogen zijn voor een duurzame toekomst en zo hun steentje bijdragen aan een beter leefmilieu.

Laat ons bidden.