Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Actualiteit/aanleiding
Rapport wereld natuurfonds over kaalslag van de Nederlandse natuur. Maar er is nog kans op herstel.

Relevantie
Minder natuur op het boerenland. Regulier werkende boeren zijn door hun manier van werken de vijand van de natuur geworden, zo spreekt uit het Living Planet Report. “Het eenvormige en intensief gebruikte agrarische landschap werd minder geschikt voor wilde dieren”, schrijven de onderzoekers. “Oorzaken zijn de lage grondwaterstand, het vele en vroege maaien en de monotone dichte grasmat zonder voor insecten aantrekkelijke planten.”

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit.

Voorbede

Laat ons bidden, dat wij niet het moment voorbij laten gaan om ons samen in te zetten voor een nieuwe relatie tussen natuur en landbouw, zodat iedereen en vooral de volgende generaties kunnen genieten van een mooi landschap vol leven.