Schriftlezingen: Jesaja 53:10-11 en Marcus 10:35-45

De eerste lezing – Moeilijk! Allereerst omdat het zo kort is; er zit als het ware kop nog staart aan. Wie is ‘zijn dienaar’? Wie is ‘hij’? De lezing maakt ons niet wijzer. Het is nog extra moeilijk omdat het lijkt dat God het lijden wil. Hij heeft ‘besloten’, ‘t was zijn ‘raadsbesluit’. En omdat ’t zo kort is valt de samenhang weg. Goed, U voelt vast wel dat dienaar, van de Heer zijn, niet zonder ‘lijden’ gaat. Misschien is dat ook genoeg. Vroeger schreef men ook onweer, bliksem, donder, en alles wat ons te boven ging, aan God toe. Maar of dat dezelfde God is waar wij in geloven en voor knielen?

Voor je het evangelie leest moet je eigenlijk even terugbladeren naar Marcus 8:27-38 waar Petrus beleed: “U bent de Messias”. Hij glimt er nog van dat hij zo’n belijdenis uitspreekt. Jezus geeft dan tegenwicht door te zeggen dat hij als Mensenzoon veel moet lijden, ter dood gebracht moet worden, en dan door…maar Petrus protesteert: “Dat nooit!” Want dat komt zijn eer als leerling van Jezus te na. Petrus heeft hele andere ideeën in zijn hoofd dan Jezus zelf, die hem daarom ‘satan’ noemt, omdat hij hem op duivelse gedachten brengt (zie Marcus 10:33).
In het evangelie van vandaag komen twee andere leerlingen aan de beurt. Hoor maar, zij hebben hetzelfde probleem als Petrus. En het frappante is dat de tien andere leerlingen kwaad, of jaloers op hen worden. Blijkbaar hadden zij dezelfde ideeën en zijn de anderen hen voor! Dan ziet Jezus zich genoodzaakt om het nog eens duidelijk te maken aan de hele groep.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.