Project omschrijving

Schriftlezingen: Jesaja 11.1-10; Rom. 15.4-9 en Mat 3.1-12

Weer een visioen in de aanloop naar Kerstmis. Het kan naar Kerstmis toe niet genoeg herhaald worden. Dat verlangen, dat visioen van een nieuwe door Gods Geest bezielde samenleving, wordt erin geprent. De (stam)boom van het koningsgeslacht Isaï lijkt aan zijn einde – het koningschap stelt niets meer voor en er is wanbeleid. Maar… er bot weer een twijgje uit op de oude, bijna vergane stronk. Niet alle levenssap is geweken. Maar dat betekent wel een totale OMMEKEER: Gods woord wil deze wereld omgekeerd!!

‘Wind’ en ‘Adem’ heten in het hebreeuws: roeach. En ook zoiets ongrijpbaars als ‘Geest’ heet Roeach. En hij die vol is van Gods Geest (= roeach) kan met zijn adem (= roeach) alles wat ten God van God los is, wegvagen! Hij zal een ideale koning zijn. Zal rechtvaardig oordelen – niemand voortrekken of zijn oren laten hangen naar de media; zal vrede brengen – zelfs tussen wilde en tamme dieren en een kleuter, een zuigeling – let wel: niet eigenmachtig!! – kan ze ‘weiden’ – niet dictatoriaal overheersen, topdown, – maar als een goede herder. Bijna spelenderwijs als een kind. Alle kwaad verdwijnt ten gunste van liefde tot God. Een totale Ommekeer dus naar een andere, nieuwe wereld waarin Gods Geest doorslaggevend is. En daar zullen niet alleen de joden van genieten; de hele aarde (niet alleen de hemel) zal vol zijn van liefde tot God. Geen wonder dat deze woorden later voor de messiaanse koning gebruikt worden.

Het Evangelie spreekt ook van OMMEKEER. Het Griekse metanoia waartoe Johannes oproept is vertaald met ‘bekering’. (3x in deze lezing). Een wat benepen, biechtstoelachtige vertaling. Johannes roept namelijk op tot een andere manier van leven, tot een nieuwe mindset, tot een resetting van waarden en normen: anders zal het rijk Gods niet aanbreken. Het is een oproep om zich te laten winnen voor ‘t vreugdevolle perspectief dat Johannes en Jezus (4,17) en de leerlingen (10.7) zien. Deze ‘nieuwe mindset’ is nodig voor een nieuwe wereld. Dus worden de leiders die verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie, flink aangepakt: “Denk maar niet dat je goed zit als je maar joods of gelovig bent”. Het moet echt anders. De doop is geen eenvoudig wasmiddeltje: even onder water, en klaar! Hun bekering zal moeten blijken uit hun agenda. Anders zal de bijl zijn werk doen en hun wan(!)-beleid van het echte leven (de tarwe) gescheiden worden. Daar staat degene die met een nieuwe geest zal dopen, met de Geest van God (merk op: niet alleen de koning, zoals hierboven!) garant voor.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier