Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Alles heeft met alles te maken, een crisis staat nooit op zichzelf. We moeten eerlijk zijn dat waar dat virus ook vandaan komt, het iets te maken heeft met onze levensstijl. Onze huidige omgang met de schepping is een van uitbuiting om onze zucht naar almaar meer te bevredigen en dat heeft negatieve gevolgen. Deze crisis is een van die gevolgen.

Relevantie
Het coronavirus leidt tot minder sociale contacten en daardoor tot eenzaamheid. Juist in deze tijd beseffen we dat jonge mensen en ouderen het steeds moeilijker hebben met het alleen zijn.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí (Geprezen zijt Gij)
“Het is altijd moeilijk het vermogen te ontwikkelen om zijn isolement te verlaten en naar de ander toe te gaan. Wanneer wij in staat zijn het individualisme te overwinnen, kan men daadwerkelijk een alternatieve levensstijl tot stand brengen en wordt een belangrijke verandering van de maatschappij mogelijk”.

Voorbede
Bidden wij voor mensen die in deze coronatijd oog hebben voor eenzame mensen en in staat zijn hun isolement op enerlei wijze te doorbreken. Laat ons bidden,