Project omschrijving

Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

De Moestuin doet de problemen vergeten

Aanleiding/actualiteit
Een rij nieuwbouwhuizen en een daklozen- en verslaafdenopvang kijken in Apeldoorn op elkaar uit. Ertussen ligt een moestuin, waar bewoners en opvangcliënten welkom zijn. Het doet de buurt goed.

Relevantie
Een mengeling van vrijwilligers, buurtbewoners en cliënten van de daklozen en verslaafdenopvang komt hier wekelijks samen om in de tuin te werken. Op duizend vierkante meter zaaien en oogsten ze groenten, fruit enz. Sommigen komen alleen langs voor een kopje koffie en een praatje. Na het werk wordt er soep geserveerd, gemaakt van de verse oogst.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí ( Geprezen zijt Gij)
“Niemand wil naar het stenen tijdperk terugkeren. Toch is het noodzakelijk de tred te vertragen en op een andere manier naar de werkelijkheid te kijken, om de positieve en duurzame vooruitgang onderdak te geven en om tegelijk de waarden en de belangrijke finaliteit die vernietigd werden, te heroveren”.

Voorbede

We bidden voor het welslagen van buurtprojecten waar vrijwilligers, buurtbewoners en cliënten van de verslaafden- en dagopvang elkaar wekelijks in een sfeer van verbroedering ontmoeten en gezamenlijk werken in een grote moestuin. Laat ons bidden..