Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Is dit het landschap dat we willen?
Nederland verdoost, versnippert, verglintert en verwaait. Dat moet anders, vindt het Planbureau voor de leefomgeving. Het landschap moet leidend worden in het beleid.

Relevantie
Niet plannenmakers, juist burgers maken zich steeds meer zorgen over verlies aan landschapswaarde. Soms moet je de voorwaarden voor verandering opnieuw definiëren.
Dat moment is nu. Normaal ga je met pijn naar de dokter, maar waar kun je heen met “Landschapspijn ” Schreef de Friese ecoloog Theunis Piersma in 2015. Landschapspijn is intussen een woekerend en besmettelijk volkskwaaltje geworden. Er gebeurt zeker wat in de hoofden van mensen. Ze protesteren tegen bomenkap, ze verzetten zich tegen windmolenparken enz. Het landschap is namelijk van iedereen en aantasting doet pijn.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Sí (Geprezen zijt Gij)
“Teloorgang van de biodiversiteit.
Men pleegt ook roofbouw op de natuurlijke rijkdom van de aarde door kortzichtige benaderingen binnen de economie, handel en productie. Het verdwijnen van bossen en andere vegetatie heeft als gevolg dat ook andere soorten vernietigd worden die in de toekomst van cruciaal belang zouden kunnen zijn, niet alleen als voedsel maar ook als geneesmiddel of voor nog een andere dienstverlening. De diverse soorten bevatten genen die heel relevant kunnen zijn om in de toekomst een menselijke nood of milieuprobleem op te lossen”.

Voorbede

Laten we bidden voor de mensen die de goede gedachten hebben over ons landschap. Dat hun positieve plannen gehoord worden door de overheid en gerealiseerd mogen worden.

Laat ons bidden