Project omschrijving

Aanleiding
Het nieuws van alledag gaat steeds over klimaatverandering en hoe dit tegen te gaan. Bomen spelen daar een belangrijke rol in, omdat ze CO2 uit de lucht halen. Europa gaat/ging voor biomassa, maar bereikt men daarmee niet het tegenovergestelde?!

Relevantie
Door jonge bomen, die elders ongewenst  zijn, een nieuwe plek te geven, is een circulaire, duurzame en creatieve manier gevonden om sneller meer bomen te planten. Klimaatambitie verandert in klimaatactie.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Het klimaat is een  gemeenschappelijk  goed, van allen en voor allen.  Op wereldniveau is het een complex systeem dat in verband staat met veel wezenlijke voorwaarden voor het menselijk leven. In de laatste decennia gaat deze opwarming gepaard met een voortdurende stijging van het zeeniveau en bovendien is het niet moeilijk dit in verband te brengen met de toename van extreme weersomstandigheden.

Voorbede

Laat ons bidden voor  mensen die klimaatambitie veranderen in klimaatactie, bijvoorbeeld door bomen te planten tegen CO2 uitstoot en daarmee schaduwplekken maken tegen de opwarming van de aarde. Laat ons bidden.