Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Artikel over beheer van bossen. Hoe inconsequent dat kan zijn?

Relevantie
Zuinig zijn op bossen en dat kap niet zonder meer biodiversiteit ondersteunt. Kijken wat op welke grondsoort het beste groeit en niet omdat biodiversiteit voor alles gaat, hoe belangrijk ook.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (geprezen zijt Gij)
Nooit hebben wij ons gemeenschappelijk huis zo slecht behandeld en beschadigd als de laatste 2 eeuwen. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft, toen Hij haar schiep en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Het probleem is dat wij nog niet beschikken over de noodzakelijke cultuur om deze crisis het hoofd te bieden en het is nodig leiderschappen te vormen die wegen wijzen en zo een antwoord te geven op de noden van de huidige generaties, allen inbegrepen, zonder de huidige generaties in gevaar te brengen.

Voorbede
Bidden we voor beleidsmakers die oog hebben voor alles wat leeft, het beste gedijt bij liefde, waardering en aandacht. Laat ons bidden