Project omschrijving

Schriftlezingen: Wijsheid 6:12-16 en Matteüs 25:1-13

Samenhang
Het kerkelijk jaar is bijna ten einde. En wanneer iets ten einde loopt komen er vragen. Zo ook nu in de zondagslezingen. Over de vergankelijkheid en het einde van ons leven. Hoe leef je als je weet dat dat je dood gaat? Wat betekent doodgaan voor een gelovige?

Wijsheid
Ingeklemd tussen Wijsheid 6:1 (Luister dus koningen…) en 6:21 (…dan zult u koning zijn tot in eeuwigheid) wordt wijsheid aanbevolen aan mensen die koninklijk leven. Elk koningschap, van koningen of van koninklijke mensen, kan ten val gebracht kan worden. Als je je daarover zorgen maakt is er één gelovig advies: Zoek de Wijsheid! Zij geeft duurzaamheid, eeuwigheidswaarde aan je leven. En wijsheid is niet moeilijk te vinden want het zoeken, het streven naar wijsheid ís al wijsheid. Ervoor openstaan ís al wijs. Iedereen kan het.

En uiteindelijk? Of tenslotte?
Paulus spreekt woorden van hoop (1 Tes. 4:13-18): Weest niet bedroefd als mensen die niet over de dood heen hopen. Onze hoop is dat wij de Heer tegemoet sterven. En hij eindigt met: Troost elkaar dus met deze woorden.

Vlak voor onze evangelielezing staat: Daarom moeten juist jullie (Jezus’ leerlingen) voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht (Mat. 24:44). Dan volgt een waarschuwing om in de tussentijd, als je Heer op zich laat wachten, vooral een trouwe en verstandige en geen slechte slaaf te zijn. Dat zou je betreuren!
Dan volgt onze gelijkenis die alert leven, oftewel ‘voorbereid zijn’ als thema heeft gezien het commentaar aan het eind: Wees dus waakzaam, want je kent dag nog uur. In de gelijkenis wachten vijf verstandige en vijf domme meisjes de bruidegom op. Alleen de verstandige hebben zich goed voorbereid door ook olie voor het licht mee te nemen. De domme hebben daar gewoon niet aan gedacht en hoopten mee te liften met de anderen. Dat lukt echter niet: je bent zelf verantwoordelijk voor wat je wel of niet doet. Het verstandig of dom zijn, slaat op wat je wel of niet doet, net als in Matteüs 7:24-27. Het slaat niet op je IQ of je ‘brains’, maar op wat je doet!
‘Dag en uur kent alleen de Vader (Mat. 24:36), verder niemand. De bruidegom maakt er dus ook geen woorden aan vuil dat hijzelf aan de late kant is. Hij gaat de bruiloftszaal in, en de vijf die geen licht kunnen maken komen te laat. “Maar u kent ons toch, we zeiden toch altijd: Heer, Heer” (Mat. 7:21). Het gaat niet om wat ze zeggen, maar om wat ze doen: de deur blijft dicht. En dan besluit Matteüs met: Wees dus waakzaam want je kent dag nog uur.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.