Project omschrijving

Schriftlezingen: Jesaja 35.1-6a; 10; Jacobus 5.7-10 en Mat. 11.2-11

De liturgie van de adventszondagen stapelt visioen op visioen. De 1e Zondag ‘ziet’ de profeet dat ALLE volken zullen wandelen met de Heer. De 2e zondag ‘ziet’ hij een beloftevol twijgje temidden van alle geweld en onrecht. Nu, de 3e Zondag: De steppe zal bloeien. Een visioen van bevrijding uit slavernij en ballingschap en op naar het land van belofte. Ze – en voor ons lezers is dat ook we – zijn er nog niet; zitten nog in de dorre, droge wildernis van de woestijn. Maar het toekomstperspectief transformeert de weg ernaar toe tot een groene, paradijselijke weg.

En de ‘moraal’ stijgt. De (bevende!) zekerheid dat God hen weer als zijn volk heeft aangenomen is zo sterk dat alle dorheid en moedeloosheid verdampt en overslaat in vreugde, juichen, leven! Grote voorpret! Woestijn en steppe leven op. Zelfs blinden genieten mee van het schouwspel; kreupelen en lammen veren op. Moed verloren, al verloren, maar geloof in God – dat heeft perspectief.
Jacobus maant de mensen die ongeduldig worden: “waar blijft de Messias nu”, tot geduld. De eerste christenen keken uit naar zijn (weder)komst en hebben ervaren dat ‘t nabij is, zoals het Koninkrijk Gods nabij is.

Johannes de Doper, – de voorloper! – wil weten of deze Jezus de langverwachte Messias is. Jezus wijst erop hoe zijn woorden, zijn verkondiging van de Blijde boodschap tot daden leidt: Hij is de blijde boodschap in woord en daad! En met “Gelukkig is Hij die aan mij geen aanstoot neemt” lijkt hij te zeggen dat zijn missie opgepakt moet worden, dat dat mogelijk een lange weg is – alleen dan zal de wereld veranderen. Een Koninkrijk Gods subito – en een Messias subito, evenmin!
Vervolgens spreekt Jezus over Johannes de Doper. Enerzijds tilt hij Johannes hoog op het schild, anderzijds zegt hij dat Johannes in Gods ogen helemaal onderaan bungelt. Door zo’n antwoord wordt het Rijk der hemelen (NB. ‘hemelen’ om de naam ‘God’ te omzeilen) des te groter!

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier