Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Duurzaamheid gaat niet alleen over de bescherming van de natuur. De levensvatbaarheid van al het aardse leven, inclusief de mens en de menselijke samenleving, is in het geding. Dat kan ons angst inboezemen. Angst kan verlammend werken, of ons aanzetten tot wanhopige, krampachtige inspanningen. Het is de “hoop” die de vrees doet verdampen en ons voor doemdenken behoedt.

Relevantie
Hoop moet ertoe leiden dat wij de Geest krijgen om onze ogen en oren te oefenen om in beweging te komen.

Uit de encycliek van paus Franciscus, Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“Heel de natuur is een manifestatie van God en is de plaats van Zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons oproept tot een relatie met Hem. De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de “ecologische deugden”.

Voorbede

Open ons hart, zodat Uw liefde in de schepping kan binnenstromen en wij mensen worden met hart voor al wat U geschapen hebt. Laat ons bidden