Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk

Aanleiding/Actualiteit
Volgens het rapport over luchtkwaliteit van de Gezondheidsraad 2018 levert luchtverontreiniging een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte. Alleen al blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, in dezelfde orde van grootte als overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%). De lucht is de laatste jaren een stuk schoner geworden, maar er is nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Dat vergt ambitieuze plannen van de overheid. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat prioriteit te geven aan het terugdringen van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van wegverkeer (vooral dieselvoertuigen) en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij.

Relevantie
Luchtvervuiling is vaak een onzichtbaar probleem. De lucht kan mooi blauw zijn als de zon schijnt, maar toch kunnen de concentraties vervuilende stoffen ruim boven de normen voor gezonde lucht zijn. Door minder luchtvervuiling te veroorzaken kunnen we ervoor zorgen dat de lucht gezonder wordt en de belangrijkste manier om onze eigen bijdrage aan luchtvervuiling te verminderen is door de manier waarop we ons zelf verplaatsen te veranderen. Neem vaker de fiets, het openbaar vervoer of ga te voet. Kies voor schoon vervoer. Maar we kunnen meer doen. Kies voor groene stroom. Bij de productie van groene stroom worden geen fossiele brandstoffen verbruikt. Daardoor komt er geen fijnstof en NO2 in de lucht, in tegenstelling tot energie die vrijkomt uit de verbranding van (fossiele) brandstoffen. Groene stroom veroorzaakt geen uitstoot van CO2, wat gunstig is voor ons klimaat. Gebruik liever geen open haard, houtkachel of allesbrander, want hierbij komt veel fijnstof vrij. Zeker bij bepaalde weersomstandigheden (windstil, mistig en koud weer) kan die vervuiling blijven hangen. Koop streekproducten. Voor lokaal of regionaal geproduceerde producten is veel minder transport nodig.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Er bestaan vormen van vervuiling die de mensen dagelijks treffen. Blootstelling aan atmosferische vervuiling brengt een breed spectrum aan uitwerkingen voort op de gezondheid in het bijzonder van de armen en veroorzaken miljoenen gevallen van voortijdig overlijden.

Voorbede
Wij bidden voor onszelf, dat wij ons meer bewust worden van de risico’s van luchtvervuiling voor mens en dier en laat ons verantwoord en zorgvuldig omgaan met de lucht die ons omringt door haar zo min mogelijk te vervuilen.

Laat ons bidden