Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid Groene Catharinakerk, Woudenberg.

Aanleiding
De afschuwelijke tragedie in Afghanistan. De verachtelijke aanval op veel onschuldige families die gewoon veiligheid zochten vanwege de vreselijk moeilijke en kwetsbare situatie in Afghanistan. Veel militairen en vrijwilligers doen met een ongelooflijke moed er alles aan om veel mensen in veiligheid te brengen, te helpen ontvluchten of anderszins hen nabij te zijn. Zo ook Artsen zonder Grenzen en Unicef. Ondanks de onzekere situatie in Afghanistan blijven zij zich voor kinderen inzetten. Het humanitaire werk gaat door zeggen Martine Flokstra (Artsen zonder Grenzen) en Eliane Luthi (Unicef). Dagblad Trouw van 27 augustus 2021). Ook hulpverleners van de VN hulporganisatie UNHCR zijn ter plekke en bieden slachtoffers hulp met noodopvang en andere hulpgoederen. Ook zorgen zij voor beschermende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op dit moment hebben 10 miljoen kinderen dringend hulp nodig. Velen van hen hebben verschrikkelijke dingen gezien. Bovendien dreigt hongersnood door de grote droogte en de mislukte oogsten. In Afghanistan zijn ca. 550.000 mensen op de vlucht en dat aantal neemt snel toe vanwege het toenemende geweld en de angst daarvoor.

Relevantie
Niet alleen de hulpverleners in Afghanistan tonen lef en moed, ook Afghaanse mensen waaronder veel vrouwen zetten zich met resolute en volhardende vastberadenheid in voor het welzijn van de medemens. Al deze mensen stellen zich met gevaar voor eigen leven open voor de noden van de hulpbehoevenden. Zij zijn solidair en voelen aan wat in de harten van die mensen omgaat. Zij weten wat de ander aan leed, angst en zorgen meedraagt. Deze solidariteit brengt de liefde voor de ander tot uitdrukking en dat is evenals duurzaamheid een deugd. Ook in Nederland kan solidariteit helpen ons open te stellen en de ander te zien als onze naaste.

Uit de encycliek van paus Franciscus “Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
De scheppingsverhalen in het boek Genesis bevatten in hun symbolische en verhalende taal een diep onderricht over het menselijk bestaan en zijn historische werkelijkheid. Deze verhalen suggereren dat het menselijk bestaan gebaseerd is op drie fundamentele, nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, die met de naaste en die met de aarde. Volgens de Bijbel zijn deze drie vitale relaties verbroken, niet alleen buiten ons, maar ook in ons. Deze breuk is de zonde.… De zonde wordt vandaag in al haar verwoestende kracht zichtbaar in de oorlogen, in de verschillende vormen van geweld en mishandeling, in het in de steek laten van de meest kwetsbaren, ..”.

Voorbede
Bidden wij voor vluchtelingen en ontheemden in Afghanistan.  Schenk moed aan alle hulpverleners die hen nabij zijn. Wij vragen u God: laat ons niet onverschillig blijven tegenover de tragedies die zich daar voordoen. Laat ook ons open staan en oog hebben voor de noden van deze kwetsbare mensen door hen een veilige plek te bieden. Laat ons bidden…