Project omschrijving

Door Marie-José Reijenga en Martha van der Worp, H. Catharinakerk Woudenberg

Aanleiding
Het was groot nieuws deze week: milieudefensie won een zaak die zij bij de rechter aanspanden tegen Shell. Voor het eerst werd een multinational door de rechter verplicht om meer inspanning voor het klimaat te leveren.

Relevantie
“Shell moet het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering”, zei de rechter. “Het oliebedrijf is verplicht via zijn concernbeleid om eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019.” Dit heeft consequenties voor alle multinationals. Nu kunnen er wereldwijd meer rechts uitspraken gaan volgen.

Laudato Si; Geprezen zijt Gij.
De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan een wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag nodig.

Voorbede

Laat ons bidden dat meer multinationals verplicht gaan worden daadwerkelijk werk te maken van klimaatverandering.Alleen door een gezamenlijke inspanning van de grote bedrijven en de overheden zal de droom van Laudatio Si en van ons allen uit kunnen komen: Een gezonde wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.