Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
De kerk wil de vogels weer horen zingen (Trouw 23 maart). “Als je ’s ochtends door het veld loopt en de leeuwerik zijn lied hoort zingen, dan ben je pas echt gelukkig.” Een inwoner van Friesland vertelt over deze herinnering. Een herinnering, want weidevogels zoals de leeuwerik, de grutto en de kieviet komen steeds minder voor. De kerk van Reduzum-Ideard  heeft nu afspraken gemaakt met de boeren die kerkgrond pachten, om maatregelen te nemen die de biodiversiteit van het boerenland bevorderen. De kerk steunt ze met plannen en geld. Volgens de dominee hoort dat bij de rol van de kerk. “De kerk gaat over vrede. Vrede met de schepping, in een goede verhouding staan met de natuur, daar willen we naar toe.”

Relevantie
Steeds meer insecten en vogels verdwijnen. Een van de oorzaken is de vervuiling van oppervlakte- en grondwater vanuit de landbouw (uitspoelen van mest en bestrijdingsmiddelen). Maar ook resten van medicijnen komen steeds meer in het water terecht.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Wanneer wij het milieueffect van economische activiteiten analyseren wordt daarin het effect op bodem, water en lucht meegenomen. Maar meestal wordt er geen nauwkeurige studie gedaan naar het effect op de biodiversiteit, alsof het verloren gaan van enkele soorten of van groepen dieren of planten van weinig belang is.

Voorbede
Bidden wij voor bodem, water en lucht die te lijden hebben onder vervuiling, opwarming en verspilling. Breng ons tot inkeer God, dat wij onze levenswijze aanpassen met respect voor de natuur.
Laat ons bidden.