Project omschrijving

Door de Werkgroep Duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Aanleiding/actualiteit
In mei 2019 heeft het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) schokkende cijfers gerapporteerd over de teloorgang van de biodiversiteit. In het rapport waarschuwen experts voor het uitsterven van 1 miljoen plant- en diersoorten. De urgentie om de ecosystemen van deze aarde te beschermen is nu groter dan ooit. De mens vernietigt de natuur harder dan ooit, pleegt roofbouw op de natuurlijke rijkdommen, ondergraaft het voortbestaan van soorten dieren en planten en daarmee zijn eigen toekomst. Het verdringen van natuur door menselijk ingrijpen is de belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies. Zo vond de helft van de uitbreiding van de landbouw en veeteelt plaats in tropisch bos. Europa is een belangrijke afzetmarkt voor soja, palmolie, hout, cacao, koffie, rundvlees, pulp en papier. Allemaal grondstoffen waarvoor het tropische bos moet wijken. Naar aanleiding van dit onthutsende rapport roepen diverse organisaties Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement op om zich in Brussel hard te maken voor wetgeving tegen wereldwijde ontbossing.

Relevantie
Het verlies aan biodiversiteit heeft grote nadelige gevolgen voor verscheidene aspecten van het menselijk welzijn, zoals de zekerheid van voedsel en energie, kwetsbaarheid voor natuurrampen en toegang tot schoon water en grondstoffen. Het is van invloed op gezondheid en het welzijn van ons allen. De kernoorzaak van het verlies aan biodiversiteit raakt aan gevestigde politieke en economische belangen. “We moeten toe naar een duurzame productie, die niet wordt tegengewerkt door enorme subsidies aan landbouw, visserij en de fossiele sector. Die aanpak, de ombouw naar een circulaire landbouw, is als laaghangend fruit: het heeft direct grote effecten.” , zo stelt Esther Turnhout, hoogleraar bos- en natuurbeleid aan de landbouwuniversiteit Wageningen in het dagblad Trouw van 26 juni 2019. Ze stelt vast dat er in Nederland buitensporig veel aandacht is voor de klimaatveranderingen, maar vrijwel niet voor het verlies aan biodiversiteit. Daarnaast moeten we ons ook wel realiseren dat de consument de landbouw dwingt in de richting van zo goedkoop mogelijk produceren omdat wij, als consument, slechts  een beperkt bedrag over hebben voor ons voedsel.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Si’ (geprezen zijt Gij)
“Een nuchtere kijk op de realiteit laat ons zien dat het menselijk ingrijpen, vaak ten dienste van het geld en de consumptie, in werkelijkheid ervoor zorgt dat de aarde waarop wij leven, minder rijk en mooi wordt, steeds meer begrensd en grijs, terwijl tegelijkertijd de ontwikkeling van de technologie en het aanbod voor de consumptie onbegrensd blijft toenemen. Zo lijkt het dat wij ons wijsmaken een onherhaalbare en niet terug te krijgen schoonheid te kunnen vervangen door een andere, door ons geschapen.”

Voorbede
Goede God wij maken de wereld klein door ons ingrijpen in de natuur en onze manier van leven. Wij bidden U, dat wij inzien dat de aarde er is voor iedereen, nu en in de toekomst. Laat ons bidden