Project omschrijving

Schriftlezingen: Sir. 15.16-21 Mat. 5.17-37

Jezus Sirach komt op voor de vrije wil van ieder persoonlijk: Als je wilt kun je de geboden onderhouden! Geen: je moet, of je mag niet. Geen instantie, ook God niet die voor jou kiest. Zelf kiezen tussen water of vuur, tussen leven of dood. Daarbij is het woord ‘Leven’ niet beperkt tot fysiek in leven zijn. Je kunt namelijk in leven zijn en toch geen leven hebben! ‘Zondigen’ en ‘kwaad doen’, is het leven kapot maken – is tekort doen aan de zegen die God de mens meegaf (Gen 1.28). Ook in Mattheus 6.25 “is het leven niet meer dan het eten…” en Deuteronomium 4.1: “Luister nu Israel …, en handel daarnaar. Dan zult u leven in en bezit gaan nemen van het land ….”, met steeds het woord ‘Leven’ in deze zin. En wanneer een Schriftgeleerde belijdt dat alles draait om ‘God liefhebben en de naaste als jezelf’, bevestigt Jezus dat met: “Goed zo! Doe dat en gij zult leven”…

In de Bergrede zet Jezus de Torah niet aan de kant. Hij vervult de Torah. Zoals een schilder met een laatste kwast-streek het portret ‘af’ maakt, perfectioneert.
‘Vervullen’ betekent dat hij de Torah – van het werkwoord ‘onderwijzen’- niet alleen naar de letter en als een ambtelijk iets ziet, zoals de joodse wethouders, maar ‘voller’, levensnabijer, meer naar de geest interpreteert. Als een Levenswet. Hij wil niet de kantjes ervan aflopen, of de Torah minimalistisch interpreteren maar vraagt juist ietsje meer, vraagt een ‘overlopende’ gerechtigheid. Het gaat per slot van rekening om ‘Leven’ en niet om ‘t afknellen van leven. Tegenover de ‘oude’ wet en Profeten, plaatst Jezus 6x “maar Ik zeg jullie….” waarbij het voorschrift blijft staan maar met zijn ‘vollere’ interpretatie. Met de nadruk op “Maar Ik zeg jullie” plaatst hij zichzelf tegenover de F. en S. Geen wonder dat dit tot een breuk leidt. (hb)

In het evangelie gebruikt Jesus ook het Voorwaardelijk ‘dan’
Als je liturgie wilt vieren en je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft, ga dan eerst verzoenend naar je broeder en ga DAN liturgie vieren.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag:lees hier