Project omschrijving

Schriftlezingen: Hand. 8.5-8, 14-17 en Johannes 14.15-21

Vervolgingen hebben twee kanten. Het drijft mensen in paniek op de vlucht en uit elkaar maar de vluchtelingen nemen ook hun culturen en gedachtegoed mee naar andere streken. De coronacrisis zorgt voor bezorgdheid, soms angst onder mensen, maar ook voor creatieve nieuwe ideeën. In het ziekenhuis maken mensen goede voornemens waar ze anders niet toe gekomen zouden zijn. In het boek Handelingen zijn afwijzing en vervolging de donkere achtergrond. Maar de goede boodschap verspreidt zich wel naar alle kanten.

Hand. 8.5-8, 14-17
Philippus verkondigt in de stad Samaria de Messias. Er staat: ‘die’ stad (zie je het vingertje bij: die!), want de Samaritanen werden als ongelovigen beschouwd en Joden en Samaritanen, dat ging niet samen. Jezus met zijn boodschap was er niet welkom. (Luc. 9.52-53; 10.33; 17.16) Met Philippus’ verkondiging van de Christus wordt deze oude breuk overbrugd en ‘uit de twee werelden, één’ gemaakt. (Efezeërs 2.14). In Handelingen 6.3 vv werd Philippus als man vol van Geest en wijsheid aangesteld om caritatief hand en spanwerk te doen( 6.3 vv), maar hier preekt hij ook. Een strakke taakafbakening is er blijkbaar niet. Philippus treedt op als ‘Therapeut’. Hij verjaagt onreine (= die haaks staan op de goede boodschap) geesten zodat er ruimte ontstaat voor de heilige Geest. Daartoe sturen de apostelen 2 afgevaardigden om hen de handen op te leggen en te laten delen in de Geest Gods die zij zelf ontvangen hebben met Pinksteren. Zo gaat de verkondiging van de goede boodschap be-GEEST- erd verder, zelfs in Samaria!

Johannes 14.15-21; de evangelielezing sluit hierbij aan.
“Mij liefhebben”, zegt Jezus, “is meer dan een vaag gevoel van verbondenheid. Het veronderstelt een echte keuze voor wat Ik zeg, vraag.” Gods Geest, hier ook HELPER (Latijn: ‘advocaat’ = die erbij geroepen wordt), zal hen daarin bijstaan – om krachtig tegen de buitenwereld te kunnen optreden. Een Helper voor altijd (vers 16), een die bij jullie blijft (vers 17), die in jullie is (vers 17). Een blijvende, verbondenheid in en door de Geest dus.
De twee zinnetjes die over liefde en geboden spreken (vers 15 en 21) staan als een soort kader om de verzen over de H. Geest, de ‘Advocaat-van-Godswege’, heen. Zo visualiseert de schrijver, dat de H. Geest de inhoudelijke vulling is van de liefde voor Christus, van een leven conform zijn opdrachten.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier