Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
In zijn boek ‘Een leven op onze planeet’ schrijft David Attenborough over zijn toekomstvisie: De wereld weer wild maken.

Relevantie
Het grote project ‘Ruimte voor de rivier’ zou je een voorbeeld kunnen noemen van het ‘wild maken’. 15 jaar geleden is met het project begonnen en we zien nu de voordelen ervan. De overstromingen in Limburg van een paar weken geleden zouden zonder ruimte voor de rivier nog erger geweest zijn. Het  project creëert ook buffers tegen droogte, en de soortenrijkdom en de variatie in het landschap nemen toe. De natuur zelf helpt mee aan het herstel van de aarde. Tenminste als we haar daartoe de kans geven.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Een broze wereld met een mens aan wie God de zorg ervoor toevertrouwt, doet een appel aan ons verstand om te erkennen hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken.

Voorbede
Goede God, u hebt ons als intelligente wezens geschapen. Wij vragen om liefde en wijsheid om onze kennis en kunde zo te gebruiken dat die ten goede komt aan het heel maken van  de schepping.  Dat we weten dat we dat niet alleen hoeven doen, maar dat de natuur daar zelf aan bijdraagt, als we haar daartoe de kans geven.