Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, Sint Andrieskerk Leersum

Actualiteit
Is dit het landschap dat we willen?

Relevantie
Landschap: Nederland versnippert, verglinstert en verwaait . Dat moet anders vindt het Planbureau van de leefomgeving. Het landschap moet leidend worden in het beleid. Niet plannenmakers, juist burgers maken zich steeds meer zorgen over verlies aan landschapswaarde. Soms moet je voorwaarde voor verandering opnieuw definiëren. Dat moment is NU.

Uit de encycliek van paus Franciscus Laudato Sí, (geprezen zijt Gij)
In sommige zowel stedelijke als landelijke gebieden is de privatisering van ruimte van dien aard dat de bewoners nog moeilijk toegang hebben tot prachtige zones. Op andere plaatsen worden ecologische gebieden gecreëerd voor slechts enkelen en daar belet men dat anderen de artificiële stilte komen verstoren. Een mooie stad vol groene ruimten die goed onderhouden zijn, is gewoonlijk te vinden in bepaalde veilige zones, maar zelden in minder zichtbare gebieden waar de verworpenen van de maatschappij wonen.

Voorbede 

Lieve God, het landschap dat U ons geschonken heeft is zó kostbaar voor onze rust en voor de dieren. Wij vragen U: laat plannenmakers meer naar de burgers luisteren en het landschap leidend worden.
Laat ons bidden.