Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Een wandeling met mijn dochter om gallen te zoeken en te bekijken. Gallen vind je op planten en bomen. Op één eikenboom vonden we acht verschillende. Een gal is een reactie van de plant als een insect een eitje legt op bijvoorbeeld het blad. Iedereen kent vast wel het klassieke galappeltje op de eik. In dat appeltje ontwikkelt het eitje zich tot een larve die eet van het appeltje. Als de larve zich tot een wespje heeft ontwikkeld graaft het zich een weg naar buiten.

Relevantie
In de natuur hangt alles samen en zijn planten en dieren afhankelijk van elkaar. Ook de mens maakt deel uit van de natuur en is er afhankelijk van.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus: het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar.

Voorbede
Wij bidden om verwondering dat we de samenhangen in de natuur mogen zien en ervaren en om wijsheid dat ook de mens deel is van dat kwetsbare web van leven, dat we met liefde en verstand zorg dragen voor elkaar en heel de schepping.