Project omschrijving

Schriftlezingen: Lev. 19.1-2; 17-18 en Mattëus 5.38-48

Wees (g)een heilig boontje.

– Leviticus 19.1 “Wees heilig want ik de Heer uw God ben heilig”. Hier wordt ons God zelf als spiegel voorgehouden. Mattheus 5.48 citeert dat volgens de Willibrord vertaling als: “Wees onverdeeld goed zoals uw hemelse Vader onverdeeld goed is” en de NBV als: “Wees volmaakt zoals, enz.”. Kunnen we dat? Je kunt je beter aan mensen spiegelen, dan kun je je makkelijker verontschuldigen met: “Die doet het ook, ze doen ’t allemaal”. Het is als een worst die ons wordt voorgehouden, waar je naar hapt, maar nooit echt te pakken krijgt. Maar misschien hebben we zo’n worst, zo’n uitdaging nodig om niet in verontschuldigingen te blijven steken.

– We belijden ons geloof: “ik geloof in de ene heilige, katholieke en apostolische kerk”. In de film: ‘The two popes’ wordt de paus begroet met: “heilige vader…”. Paus Franciscus zegt in zijn schrijven: ‘Over de roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld’, o.a.: “God wil dat we heilig zijn en verwacht niet dat we tevreden zijn met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan”. (blz. 40)

– De paus begint zijn schrijven over de roeping tot heiligheid met een VREDESWENS: ‘Vrede aan alle mensen en naties van de aarde’. En hij noemt dan met name de 250 miljoen migranten in de wereld, van wie er 22,5 miljoen vluchteling zijn. En zegt daarna: “We zijn alleen geroepen heilig te zijn door in liefde te leven en ieder in de bezigheden van iedere dag, daar waar hij zich bevindt, een eigen getuigenis af te leggen…”, en dan concretiseert hij: “Ben je gehuwd: wees dan heilig door lief te hebben en te zorgen voor je echtgenoot/-ote… Ben je arbeider: wees dan heilig door op een eerlijke en bekwame wijze je werk te verrichten … Ben je ouder of oma of opa: Wees dan heilig door de kinderen geduldig te leren Jezus te volgen…” Heel gewoon en praktisch.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier