Project omschrijving

Schriftlezingen: Handelingen 1:1-11 en Marcus 16:15-29

Na zijn evangelie adresseert Lucas zijn tweede boek ook aan THEOFILUS (Theofiel = vriend van God). Het evangelie eindigt met Jezus’ Hemelvaart waarna de leerlingen vol vreugde naar Jeruzalem terugkeren (Luc 24.50-53)! Waarom ‘vol vreugde’? Zijn ze blij dat Jezus weg is? Ver weg naar de hemel? Maar: ‘hemel’ is geen plaatsbepaling. Het is meer een kwaliteitsbenaming. Als Verrezene krijgt hij een nieuw bestaan. Zijn leven gaat niet gewoon op ander niveau verder. Hemelvaart zegt juist dat het op een hemelse wijze verder gaat – en op hemelse wijze aanwezig blijft. Onzichtbaar betekent niet dat hij er niet is, net zomin als  “Onze Vader die in de hemel is”.

In Lucas 24:50 vaart Jezus op Paasdag ten hemel terwijl Handelingen 1:3 van 40 dagen spreekt – wat wij in onze liturgische jaarorde overnamen. Veertig = 40, is geen telwoord maar een symbolisch getal dat aangeeft dat er tijd nodig is, misschien wel een mensenleven lang, om nieuw, vernieuwd te worden en te doen. (Vergelijk veertig jaar uittocht, veertig dagen woestijn, misschien staat veertig in die tijd wel voor een generatie!) In Jeruzalem moeten zij ‘wachten’ op de Geest. ‘Wachten’ is ‘uitzien naar, openstaan voor’, een levenshouding. In Jeruzalem daar waar hij gekruisigd werd, waar alle hoop en verwachting zich concentreerde (zie Handelingen 1:6). In de liturgische jaarorde duurt wachten tien dagen; Pinksteren (Pentecoste) is de vijftigste dag. Maar ‘wachten’ is niet in te kaderen – je krijgt  levenslang!

De evangelielezing – waarschijnlijk heeft men Marcus 16:8 een vreemd slot gevonden. Hoe kun je nou eindigen met: “Ze zeiden niemand iets, ze waren bang”. Dan zouden wij nooit van de ervaring van deze vrouwen gehoord hebben. Dat heeft ‘men’ (de vroege kerk?) verbeterd.

Hier werken geen helden
Het is hier geen oorlog
Hier is kwetsbare vrede
Hier is gewonde liefde

Hier werken gewone mensen
Vrouwen vooral en ook mannen
Hier zijn mensen kwetsbaar
Hier zijn geen mensen broos

Hier geven mensen aandacht
Hier zit liefde in veel werk
Hier kunnen mensen moe worden
Hier werken mensen van alsmaar doorgaan

Hier zijn mensen soms grenzeloos
Hier overschrijden mensen hun eigen grenzen

Noem ze geen helden
Jaag ze niet op
Applaudisseer niet
Steek liever je handen uit

Luister en waardeer met je hart
(Van: Berne Media)

Henk Bloem, pastor

Voor de blogs bij de lezingen van deze zondag: lees hier.