Project omschrijving

Door Marijke van Soest-Sikken, St. Andriekerk, Leersum

Aanleiding/Actualiteit:
Thee met oog voor Insecten (Trouw, december 2019)
Biodiversiteit. Voor het nieuwe theemerk Ptthee worden stroken land van boeren ingezaaid met kruidenzaad. Zo willen de oprichters de biodiversiteit op het Nederlandse platteland versterken.

Relevantie
De naam Ptthee (Spreek uit Ptt) is een grapje. Een naam met een knipoog: “We versturen de thee via de post. Van boeren krijgen we te horen dat ze weer insecten op hun land zien en daardoor ook weer vogels.”

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
“De boodschap van elk schepsel in harmonie met de hele schepping. Bij het benadrukken dat de mens het beeld van God is, mogen we niet vergeten dat elk schepsel een functie heeft en geen enkel schepsel overbodig is. Het hele materiele universum is de uitdrukking van Gods liefde, van onmetelijke tederheid voor ons. De grond, het water, de bergen, alles is liefkozing van de Heer. Het vriendschapsverhaal van ieder mens met God verloopt steeds in een geografische ruimte die omgevormd wordt tot een zeer persoonlijk teken.”

Voorbede

Goede God, wij bidden voor de jonge mensen die het initiatief hebben genomen om samen met boeren stroken land in te zaaien met kruidenzaad voor een nieuw theemerk, waardoor meer insecten en ook meer vogels zijn waar te nemen. Laat ons bidden.