Project omschrijving

Door Marijke Van Soest-Sikken, St. Andrieskerk Leersum

Aanleiding/actualiteit
Dubbel zoveel natuur? Ja, dat kan ook hier. (Dagblad Trouw 8 april 2021)
“Om klimaatverandering te stoppen, moet niet alleen de uitstoot van broeikasgas omlaag, ook moet de natuur veel meer ruimte krijgen”, vinden Natuurlijk Nederland en Climate Cleanup.

Relevantie
Met een premie van 40 procent op de grondprijs spelen we de helft van alle landbouwgrond vrij. Wereldwijd twee of drie keer zoveel natuur: Iman Sratenus en Sven Jense zien dat als oplossing voor een complex samenspel aan problemen. Enerzijds zijn er de opwarming van de aarde, een stikstofoverschot en een rappe verschraling van de natuur, anderzijds de industriële Landbouw en woningnood. “Er is geen boer die zegt: ik wil het land naar de knoppen helpen”.

Uit de encycliek van Paus Franciscus Laudato Si’ (Geprezen zijt Gij)
Als we over “milieu” spreken wordt specifiek verwezen naar een relatie die bestaat tussen de natuur en de samenleving die haar bewoont. We zijn in haar opgenomen, zijn deel van haar en we zijn ermee in interactie. Het is essentieel integrale oplossingen te zoeken die rekening houden met de interacties van de systemen van de natuur onderling en met de sociale systemen.

Voorbede

Laten we bidden voor de boeren en vele deskundigen die gezamenlijk werken aan een inspirerend voorstel voor het geven van meer ruimte voor de natuur en ontspanning ten gunste van de hele samenleving. Laat ons bidden.