Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
De gele hesjes en reacties op de verkiezingen laten zien dat er veel onvrede heerst bij grote groepen mensen. Ze voelen zich niet gehoord en gezien. De politiek staat ver af van hun werkelijkheid.

Relevantie
Veel mensen, met name de armen en de kwetsbaren, worden niet gehoord door de maatschappij, de politiek. Hun problemen worden in de (internationale) politiek en economische debatten gemarginaliseerd en beschouwd als bijkomstige schade van de globalisering.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Ik zou willen opmerken dat er vaak geen duidelijk besef is van de problemen die vooral de gemarginaliseerden treffen. Het gaat om de grootse groep van de planeet, miljarden mensen…/… Als er concreet moet worden gehandeld, komen zij dikwijls op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel academici, opiniemakers, media en machtscentra zich ver van hen bevinden, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact te hebben met de problemen van die mensen. Ze leven en werken vanuit een comfortabele situatie en een levenskwaliteit waar de meerderheid van de wereldbevolking geen toegang toe heeft.

 Voorbede
Wij bidden voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van de maatschappij, dat zij hun comfortzone durven te verlaten en de kwetsbare mensen in de samenleving zien en hun taal verstaan, dat zij zorg voor hen dragen.