Project omschrijving

Schriftlezingen: Joël 2:12-18, 2 Korintiërs 5:20-6:2, Matteüs 6:1-6,16-18

Aswoensdag
De as is het overblijfsel verbrande palmtakken (vaak buxustakken), die het jaar daarvoor fris en groen de intocht op Palmzondag begeleidden. Zo is de cirkel weer rond. Het ritueel is een uiting van boetvaardigheid en in die zin een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Het askruisje markeerde het begin van de veertigdaagse gang naar Pasen. En ieder die dit kruisje – soms dik en zichtbaar – op het hoofd kreeg, hoorde: “Je bent uit stof genomen en je keert tot stof terug” (Gen 2:7). Geen luchtige opbeurende woorden. Integendeel: Wees je bewust dat we slechts voorbijgangers zijn. Verbeeld je maar niks.
Maar de accenten verschoven – en dat is niet de eerste keer want Jesaja (hoofdstuk 58) zag zich al genoodzaakt om eens duidelijk te zeggen waar het om gaat bij vasten. In onze tijd gingen ook andere christenen Aswoensdag meevieren. En aan de klassieke ernstige tekst uit Genesis 2 vers 7 werd toegevoegd: “maar geschapen naar Gods beeld tot zijn gelijkenis.” We mogen dan ‘stof’ zijn, maar wel stof met een hoopvol perspectief. En dat perspectief kwam nog duidelijker in beeld toen in plaats van de klassieke woorden uit Genesis 2 de openingszin van Jezus’ verkondiging bij het askruisje werd meegegeven: “Kom wordt nieuwe, andere mensen; geloof de blijde boodschap” (Marcus 1:14-15) . Niet de boete krijgt alle aandacht maar het nieuwe, goede nieuws. En het askruisje is als een uitnodiging en commitment om nieuw, anders te gaan leven. Om te leven naar de nieuwe vreugdevolle boodschap.

Henk Bloem, pastor

Voor blogs bij Aswoensdag: lees hier.