Project omschrijving

Marjolein Tiemens-Hulscher, St. Petrus’ Banden Driebergen

Aanleiding/actualiteit
Een pilot in de gemeente Voorst toont aan dat het zuiveren van rioolwater veel duurzamer kan als dat anders gebeurt.

Relevantie
Het resultaat mag er zijn: een circulair zuiveringssysteem van rioolwater, waarbij geen broeikasgassen vrijkomen, schoon water verkregen wordt en ook nog waardevolle (mest)stoffen worden teruggewonnen. Het schone water kan zo de beek in en draagt zo ook nog eens bij aan de oplossing van het droogteprobleem. Maar de werkelijke relevantie van dit systeem is dat dit is voortgekomen uit een andere manier van denken. “We moesten omdenken. Niet de behandeling van rioolwater was uitgangspunt, maar de terugwinning van zuiver water.”

Een mooi voorbeeld van de aanpak waar Paus Franciscus in Laudato si’ om vraagt.

Uit de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus (Geprezen zijt Gij)
Men is er nog niet in geslaagd een kringloop van productie in te voeren die hulpbronnen voor allen en voor toekomstige generaties waarborgt, die vereist […] de doeltreffendheid van het gebruik van grondstoffen te maximaliseren, opnieuw te gebruiken en te recyclen. Dit vraagstuk aanpakken zou een manier zijn om de wegwerpcultuur tegen te gaan, die uiteindelijk de hele planeet schaadt.

Voorbede
Wij bidden leer ons ‘om te denken’, dat wij onze talenten, kennis en kunde gebruiken om de planeet Aarde leefbaar te houden en de kwaliteit van leven voor mens, plant en dier te waarborgen.