Project omschrijving

Door de Werkgroep duurzaamheid groene Catharinakerk, Woudenberg

Actualiteit/aanleiding: de grote droogte en de verspilling van water
In grote delen van de wereld is sprake van grote droogte, maar ook in Nederland beginnen we te voelen wat droogte kan betekenen. Voor het derde jaar op rij is het ook in Nederland erg droog.

In oververhit Nederland wordt zo veel gedronken, gesproeid en gebadderd dat het water niet meer aan te slepen is. Meerdere drinkwaterleveranciers riepen mensen op de tuin niet te sproeien, geen zwembaden te vullen, geen auto’s te wassen of lang te douchen. Anders zou in delen van het land de waterdruk sterk verminderen of zelfs helemaal wegvallen, waarschuwde Vitens

Sommige waterschappen hebben een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers en grondwater voor beregening en bevloeiing. De oproep om minder water te verbruiken lijkt gewerkt te hebben: het waterverbruik is weliswaar zichtbaar gedaald, maar toch zijn er nog grote zorgen. “Er moet iets veranderen in de manier waarop we in Nederland met water omgaan”: dat zeggen waterleidingbedrijven en waterschappen.

Relevantie
Het watersysteem in Nederland is erop gericht is om droge voeten te houden. Regenwater wordt zo veel mogelijk afgevoerd naar zee. Dat hele systeem moet op de schop om aan de toenemende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen, zegt waterleidingleverancier Vitens. “In plaats van kampioen water afvoeren, moet Nederland kampioen water vasthouden worden.” Onderdeel van die omwenteling is dat Rijk, provincies en waterschappen beter moeten gaan nadenken over de bestemming van grond. Maar ook van burgers mag worden verwacht dat zij zuinig en verantwoord omgaan met het watergebruik. Er komt nu nog water uit de kraan en dat vinden wij in Nederland heel normaal, maar of we dit over twintig of dertig jaar nog kunnen zeggen is niet vanzelfsprekend. Water wordt schaars en dat is een buitengewoon ernstig probleem.

Uit de encycliek van paus Franciscus “Laudato Si”, geprezen zijt Gij
“Sommige studies hebben het gevaar gesignaleerd dat men binnen weinig decennia acuut te maken zal hebben met waterschaarste, als men niet snel maatregelen neemt. De milieueffecten zouden miljarden mensen kunnen treffen en anderzijds is te voorzien dat de watercontrole door grote internationale ondernemingen verandert in een van de belangrijkste bronnen voor een conflict in deze eeuw”.

 

Voorbede

Bidden wij dat wij ons samen verantwoordelijk weten voor de leefbaarheid op Aarde en nadenken over het besparen van water; dat wij daarbij bewuste keuzes maken opdat toekomstige generaties geen tekort aan drinkwater zullen hebben. Laat ons bidden