We mogen weer samen vieren en elkaar ontmoeten in onze kerk. Net als op alle andere plaatsen waar mensen weer samenkomen, moeten we ons daarbij houden aan een aantal regels. Als de situatie niet verandert, zien de komende zondagen er als volgt uit.

zondag 5 juli: viering voor de oudere parochianen van Sint Petrus’ banden. Het pastoraal team wil de mensen die tot de kwetsbare groep behoren en de afgelopen maanden veel alleen zijn geweest, graag als eerste weer welkom heten in de kerk en geloofsgemeenschap. Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.
We starten dus voorzichtig op, met een viering voor een beperkte groep, zodat we ervaring kunnen opdoen voor de weken erna.

zondag 12 juli: viering waarbij met name de parochianen van Sint Petrus’ banden welkom zijn die de afgelopen maanden zorgtaken hebben verricht, zoals professionals in de zorg, mantelzorgers en de vrijwilligers die zich zijn blijven inzetten voor hun mede-parochianen.

Vanaf zondag 19 juli willen we graag zoveel weer zoveel mogelijk parochianen verwelkomen. Door de corona-maatregelen geldt helaas een aantal beperkingen. Het pastoraal team, locatieraad, pastoraatgroep en vertegenwoordigers van de kosters en gastheren hebben in goed overleg vastgesteld wat wel en niet kan.
Voor alle vieringen geldt:

  • Vol is vol. Vanwege de anderhalve meter-regel is het aantal beschikbare plaatsen kleiner dan anders. De gastheren zien er op toe dat de afstand in acht genomen wordt, waarbij mensen uit één huishouding wel bij elkaar mogen zitten. We hopen dat we niemand hoeven teleurstellen, maar vragen op voorhand uw begrip voor deze maatregel.
  • De viering is bedoeld voor parochianen van Sint Petrus’ banden. Andere locaties gaan zo spoedig mogelijk weer open.
  • Er is geen koor, en samenzang is niet toegestaan.
  • Kerkgangers worden verzocht hun handen te desinfecteren bij binnenkomst en voor het ter communie gaan.
  • De communie wordt uitgereikt van achter een scherm.
  • Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop kunt u collectegeld doneren in de mandjes bij de uitgang.
  • Koffiedrinken na afloop is niet mogelijk.
  • U wordt verzocht de aanwijzingen van de begeleiders/kosters op te volgen om de RIVM-gedragsregels na te leven.

We hopen u binnenkort te ontmoeten!
Locatieraad en Pastoraatgroep