We hoorden positieve geluiden over de eerste zondagen waarop we weer samen mochten komen voor een viering in onze kerk. “Het is goed geregeld, met de juiste maatregelen in verband met corona”. “Een bezinnende viering, met een oproep van onze nieuwe pastor Johan Rutgers om in het hier en nu gehoor te geven aan de uitnodiging christen te zijn”. “Fijn dat er orgelspel en zang is”

Nu er voldoende ervaring is opgedaan, willen we graag weer zoveel mogelijk parochianen verwelkomen. Door de corona-maatregelen moet u nog steeds rekening houden met een aantal beperkingen. Voor alle vieringen geldt:

  • Vol is vol. Vanwege de anderhalve meter-regel is het aantal beschikbare plaatsen kleiner dan anders. De gastheren zien er op toe dat de afstand in acht genomen wordt, waarbij mensen uit één huishouding wel bij elkaar mogen zitten. We hopen dat we niemand hoeven teleurstellen, maar vragen op voorhand uw begrip voor deze maatregel.
  • De viering is bedoeld voor parochianen van Sint Petrus’ banden. Andere locaties zijn alweer open, of gaan zo spoedig mogelijk weer open.
  • Er is geen koor, en samenzang is niet toegestaan.
  • Kerkgangers worden verzocht hun handen te desinfecteren bij binnenkomst.
  • De communie wordt uitgereikt van achter een scherm.
  • Er is geen collecte tijdens de viering. Na afloop kunt u collectegeld doneren in de mandjes bij de uitgang.
  • Koffiedrinken na afloop start weer op zodra ook voor het parochiecentrum alle nodige maatregelen zijn genomen.
  • U wordt verzocht de aanwijzingen van de begeleiders/kosters op te volgen om de RIVM-gedragsregels na te leven.

We hopen u binnenkort te ontmoeten!
Locatieraad en Pastoraatgroep