Vanaf zondag 26 juli zullen weer wekelijkse vieringen in onze Sint Andries worden gehouden! Natuurlijk “coronaproof” volgens de richtlijnen van het RIVM en het bisdom. Een korte samenvatting vindt u hieronder.
*    Blijf thuis als u corona-verschijnselen heeft zoals koorts, hoesten en/of niezen.
*    U hoeft niét te reserveren of vooraf te melden, maar kom wél ruim op tijd om diverse gegevens te verstrekken.
*    Er is maar één ingang: die aan de Planterslaan.
*    U wordt daar verwelkomd door een van onze gastheren of -vrouwen. Eén van hen vraagt u naar uw gezondheid en wijst u op de ‘ontsmettingszuil’ waar u uw handen moet desinfecteren. Desgewenst wordt u daarbij geholpen. De andere vrijwilliger noteert uw naam en telefoonnummer en wijst uw plaats(en) aan.
*    Alleen tijdens een eucharistieviering wordt de communie uitgereikt. Opnieuw desinfecteren is niet nodig.
*    Tijdens Woorddiensten is er geen communie-uitreiking.
*    Voorlopig is er géén samenzang; u kunt ook niet meezingen met voorganger of met (enkele) koorleden.
*    Na afloop vertrekt iedereen weer op aanwijzingen van de gastvrouw/gastheer. U volgt daarbij – rekening houdend met de anderhalvemetermaatregel – de pijlen richting UITGANG (aan de Engelberg).
*    Voorlopig kan er na de viering géén koffie worden gedronken.
We hopen velen van u te ontmoeten. We hebben elkaar allemaal heel erg gemist!